65 PLUS

För samhällets seniorer

Vi vet idag att effekten av träning för äldre är stor. Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang och gemenskap.

Samma målgrupp blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Äldre kommer att ställa andra krav och vilja träna i allt högre åldrar. Över en fjärdedel av de äldre känner sig ensamma och det är också en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet. Det är en stor och växande grupp, som är en viktig resurs för samhället.

FIFH erbjuder ett flertal aktiviteter som är riktade till samhällets seniorer. Bordtennis och cirkelträning är två exempel men även gymmet lockar såklart. Framförallt är det kanske FIFH-Hallens sociala funktion som attraherar många. Lägg därtill ett förmånligt medlemskap för dig över 65 så blir FIFH det självklara valet. All organiserad träning för målgruppen arrangeras på förmiddagarna.

 

Se tid och plats för cirkelgympan i aktivitetslistan här