FIFH MALMÖ

FIFH-HALLEN

Mötesplatsen FIFH-Hallen är landets första idrottsanläggning med inriktning på parasport. Sedan invigningen år 1999 har anläggningen inspirerat och gett upphov till liknande verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Sporten är givetvis i centrum men anläggningen fungerar också som en viktig mötesplats för personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Man kan beskriva verksamheten i tre tidspass: förmiddagarna ägnas i första hand åt seniorverksamhet, eftermiddagen är riktad till barn & ungdomar samt skolor och därefter tar föreningens idrotts- och motionsgrupper anläggningen i anspråk.

FIFH-Hallen består av föreningens kansli, två stycken idrottshallar, klubblokal/café, mötes rum, gym, omklädningsrum samt diverse förrådsutrymmen. Alla utrymmen inklusive toaletterna och duschutrymmen har givetvis hög tillgänglighet. Flexibiliteten är hög där våra idrottshallar kan snabbt förvandlas till: större konferensutrymmen, ytor för produktvisning, mindre mässor samt utbildningslokaler. Det finns även ett tillhörande grönområde som bjuder in till sociala aktiviteter och spontanidrott.

FIFH’s TEAM SHOP

INTERSPORT

INTERSPORT

För information och vägledning kring beställningar för Fifh, kontakta butikspersonalen i INTERSPORT Malmö St Bernstorp