FIFH FITNESS

STYRKETRÄNING & REHAB

Styrketräning är en utmärkt motionsform som passar de flesta, stora som små, män som kvinnor.

Genom att styrketräna stärker du din kropp och minskar risken för skador i det vardagliga livet. Om man är aktiv inom en idrott är detta en utmärkt komplettering till din vanliga träning, inte minst i ett skadeförebyggande syfte.

Att vara en individ med rörelsenedsättning innebär många gånger att de extremiteterna som är friska utsätts för överansträngning. Denna ökade belastning kan leda till slitage på axlar och armar om du t.ex. använder rullstol samt ben och rygg om du är gående. Styrketräning är ett utmärkt sätt att förebygga eller undvika dessa skador.

FIFH:s gym är öppet för alla oavsett diagnos. Man bör dock inte styrketräna innan kroppen har växt färdigt. Detta innebär, i de flesta fall, att man inte bör styrketräna innan 15-års ålder. Flertalet maskiner är anpassade för rullstolsanvändare där de slipper göra en förflyttning och kan träna direkt från rullstolen.

Utöver styrketräning så erbjuder FIFH också gruppgymnastik under ledning av erfarna instruktörer. Deltagarna får bland annat träna grundmotorik, koordination, styrka och uthållighet samt röra på sig till musik. Gruppgympan erbjuder något spännande, roligt och engagerande för alla.