Verksamhetsberättelse 2020

Läs som PDF här.

Verksamhetsplan 2022

Läs som PDF här.

Resultatbudget 2021

Läs som PDF här.

FIFH Malmö Parasport

BAKGRUND OCH SUMMERING AV ÄNDRINGAR FIFH STADGAR

Bakgrund och summering av ändringar FIFH stadgar by FIFH Malmö on Scribd

Vid behov av Resultatbudget så finns den tillgänglig på FIFH’s kansli

FIFH Malmö Stadgar

FIFH Malmö Spelarpolicy

FIFH Malmö Ledarpolicy

FIFH Malmö Värdegrund