SIMNING

Simning är egentligen den

enda idrotten som är livsviktig

Att bli en god simmare kan till och med rädda liv. Att kunna simma är det första och viktigaste steget mot en ökad säkerhet i och vid vatten.

Simning är en sport för hela livet som gynnar både kropp och själ. Idrotten är också en utmärkt motionsform då den tränar hela kroppen, samtidigt som den ger en bra konditionsträning.

Det hela blir mycket roligare om man varierar sin simning och lägger upp ett träningsprogram. Det är den egna ambitionsnivån som avgör på vilken nivå ett sådant träningsprogram ska läggas. För att uppnå bästa resultat handlar det mest om teknik -att lära kroppen bryta vattenmotståndet på bästa sätt.

Simning utövas av personer med rörelse-, syn- eller intellektuell funktionsnedsättning. Ålder och kön är oväsentligt – simning är till för alla. Nivån på ditt idrottande bestämmer du själv. Sporten välkomnar barn, motionärer och elitidrottare. FIFH erbjuder såväl simskola som motionssim.

 

Se tid och plats för simningen i aktivitetslistan här