GOALBALL

Koncentration är en mycket viktig ingrediens i lagidrotten goalball. En miss i koncentrationen under en halv sekund kan vara helt matchavgörande. Även reaktionssnabbheten är viktig eftersom man endast har några hundradelar av en sekund på sig att avgöra vart bollen kommer och sedan kasta sig för att försvara.

Spelet går ut på att göra mål och målet försvaras genom att man kastar sig för att hindra bollen från att passera mållinjen. Planens linjer är upphöjda (taktila) så att spelarna kan orientera sig på spelplanen. Bollen som används är i princip lufttom och i den finns bjällror som gör att spelarna kan höra bollen. Ett lag består av tre spelare, varav två är backar och en är center. Alla spelare agerar både anfallare och försvarare. En match är 2×12 minuter mätt i effektiv speltid.

Vid mästerskapstävlingar får spelarna se maximalt 10 % av full syn. I nationella tävlingar tillåts även fullt seende att delta. Egentligen spelar det inte så stor roll hur mycket man ser eftersom alla spelare har ögonbindel och därmed utför idrotten i blindo och på lika villkor.

Se tid och plats för goalballen i aktivitetslistan här